Contact

DeutschAkademie
Language School Vienna

Opernring 1, Stiege E,
1010 Vienna (1. District).
Administration in 3. floor

Tel : +43-1-585 73 13

Opening hours

Monday to Thursday
9am - 7pm (CET)
Friday
9am - 3pm (CET)

Newsletter

Sign up for the Newsletter of the DeutschAkademie!

newsletter-button

German Course Blog

online-deutschkurs

Read about interesting course activities (more)

Free online german course

blog

Learn German online for free: Online German Course

Kursy integracyjne języka niemieckiego w Wiedniu

Bildungspass-Wien-Sprachkurs oeif_logo wien

Informacje ogólne

Szkola językowa Deutschakademie posiada certyfikat Austriackiego Funduszu Integracyjnego i przeprowadza kursy integracyjne według Ministerstwa do Spraw Wewnętrznych.

Kursy obejmują w sumie 300 godzin (po 45 minut) i trwają 5 miesięcy (5 poziomόw po 4 tygodnie).Celem kursu jest uzyskanie znajomości języka na poziomie A 2 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy.

Austriacki Fundusz Integracyjny w 50% wspólfinasuje dane kursy.
Równiez miasto Wieden moze dofinansowac kursy w formie bon?w jezykowych o wartosci € 300,-

Po odciągnięciu wszystkich możliwości dofinansowania, koszt kursu integracyjnego wynosi od € 50,- miesięcznie za 3 godziny zajęć dziennnie od poniedziałku do czwartku.

Kursy integracyjne języka niemieckiego w Wiedniu

Kursy integracyjne DeutschAkademii obejmują 5 poziomόw:1A,1B,2A,2B i M1(1).
Każdy kurs trwa cztery tygodnie,trzy godziny dziennie od poniedziałku do czwartku.
DeutschAkademia w Wiedniu oferuje miesięcznie kursy integracyjne na rόżnych poziomach o godzinie 12:00 i 15:00.
Pod koniec kursu odbywa się egzamin.Po zdaniu egzaminu, otrzymają Państwo certyfikat, a Austriacki Fundusz Integracyjny zwrόci Państwu 50% kosztόw kursu.

Uczestnicy, ktόrzy posiadają podstawy języka niemieckiego, mogą zaczynać kurs od poziomu wyższego niż A1. W DeutschAkademie zawsze przeprowadzamy test kwalifikacyjny, aby dokładnie określić Państwa poziom znajomości języka niemieckiego i optymalnie dopasować kurs.

Zalety

 • Małe grupy( maksymalnie 5 do 10 uczestnikόw)
 • Ośrodek jest położony w centrum i bardzo dobrze osiągalny(U 1,U2,U4, centrum/okolice opery)
 • Intensywne i indywidualne wsparcie
 • Elastyczne godziny kursow
 • Dopasowane tempo nauczania
 • Podczas ćwiczeń komunikacyjnach dużo konwersacji
 • Do tej pory 100 % naszych uczestnikόw zdało egzamin integracyjny

Egzamin

Egzamin integracyjny zdaje sie pod koniec kursu M1.1 w DeutschAkademii w Wiedniu i jest on bezplatny dla naszych uczestników kursu,którzy posiadaja bon integracyjny. Po zdaniu egzaminu otrzymają Państwo dowόd znajomości języka niemieckiego dla Emigrantek/Emigrantów, który według przepisόw jest obowiązkowy dla uzyskania karty pobytu w Austrii
Egzamin trwa trzy godziny i obejmuje cztery dziedziny: pisanie,czytanie,mόwienie i rozumienie.

Do egzaminu mogą też podejść Migrantki/Migranci, ktόrzy nie uczestniczyli w kursie integracyjnym w DeutschAkademii po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej w wysokości € 80.

1. Bony

Bony otrzymają Państwo w Magistracie 35( Magistrat do Spraw Migracji,Obywatelstwa i Stanu cywilnego).Bon jest ważny dwa lata od daty wystawienia .Przy zameldowaniu na kurs w DeutschAkademii prosimy przynieść tzystronny,żόłty bon,ktόry Państwo otrzymali.
Z tym bonem otrzymają Państwo w DeutschAkademii 50 % kosztόw kursu z powrotem .
Resztę muszą Panstwo prywatnie zapłacić.
Jeżeli nie osiągną Państwo 300 godzin zajęć, zmniejszają się koszta refundacyjne-dotyczy to tych uczestników, którzy mają podstawowe znajomości języka niemieckiego i z tego powodu zaczynają kurs na wyższym poziomie.

2. Wiener Sprachgutscheine & Wiener Bildungspass 2008

Miasto Wiedeń wspomaga nowych migrantόw bonem językowym (Wiener Sprachgutschein) o wartości € 300,-( 3 x 100 Euro)
Migrantki i Migranci , ktόrzy między 1.stycznia 2007 i 30.września 2008 przyjechali do Wiednia,otrzymali od Magistratu 35 wiedeński bon językowy 2007( Wiener Sprachgutschein 2007) lub wiedeński bon językowy 2008 (Wiener Sprachgutschein 2008).
Bony te są ważne 30 miesięcy.Dalsze informacje znajdą Państwo tutaj.

Wiedeńskie bony językowe, ktόre zostały rozdane od 1.października 2008 znajdują się razem w Wiener Bildungspasss i mogą zostac uwzględnione po ukończeniu modułu „Startcoaching” ,dzialu Integracji (Magistratu 17).
Jeden bon może być zrealizowany na 80 godzin zajęć(UE) kursu integracyjnego.
To odpowiada 5 tygodniom kursu integracyjnego (80 UE).

 • Przy zapisie na 2 poziomy kursu (8 tygodni) może być zrealizowany jeden bon o wartości 100 Euro.
 • Od 3 poziomów kursuv(12 tygodni) można zrealizować 2 bony o wartości 200 Euro
 • Przy zapisie od 4 albo 5 poziomów kursu (16 albo 20 tygodni) można zrealizować 3 bony o wartości 300 Euro.
 • Przy zapisie na tylko jeden poziom kursu ( 4 tygodnie- 60 UE) nie można zrealizować bonu, ponieważ według reguł Magistratu, może on być zrealizowany dopiero od 80 UE.

Przykłady cen kursu integracyjnego języka niemieckiego

Średnie znajomości języka niemieckiego:€ 50,- miesięcznie
4 poziomy kursu= 180 UE- 4 miesiące po 4 tygodnie -3 godziny dziennie-pon-pt.
Bez funduszu:€ 250,- miesięcznie
Z bonem ÖIF:€ 125,- misięcznie
Z trzema bonami językowymi wiedeńskimi::€ 50,- miesięcznie

Bez znajomści języka niemieckiego/dla podzątkujaych:€ 65,- miesięcznie
5 poziomόw kursu= 300 UE- 5 miesięcy po 4 tygodnie-3 godziny dziennie-pon-pt.
Bez funduszu: € 250,- miesięcznie
Z bomen ÖIF:€ 125,- miesięcznie
Z trzema bonami językowymi wiedeńskimi:€ 75,- miesięcznie.

 

Zobaczyć: http://www.deutschakademie.com/Deutschkurse-Integrationskurse.htm