„Frage des Tages“

Gehst du zum Arzt, wenn du dich krank fühlst oder versuchst du dich selbst gesund zu pflegen?

Tématem dnešní hodiny bylo zdraví. Ke zdraví se váže nemoc, lékařská péče, lidské tělo a také například výživa. Ke všem těmto oblastem jsme si dnes objasňovali slovíčka a snažili se z nich skládat věty.

Nových slovíček nebylo málo. S jejich zapamatováním se budeme muset ještě poprat. Dnes jsme se je pokoušeli využívat ve větách, které druhým něco radí, navrhují nebo o něco prosí.

Snažili jsme se býti co nejzdvořilejší, a proto jsme používali Konjunktiv II sloves „können“ a „sollen“.

„Gehen Sie zum Arzt!“

„Sie sollen zum Arzt gehen.“

„Sie sollten zum Arzt gehen.“

Víte také, čím se tyhle věty liší?