Gemeinsamkeiten verschiedener Sprachen

היי חברים!

רציתי לשתף איתכם מילים בגרמנית ובעברית שהן מאוד דומות אחת לשניה ולפעמים גם בעלות אותה משמעות:

Ein Bisschen

באנגלית- a bite, בעברית- ביס (biss).

Schluck

באנגלית-sip, בעברית גם כן שלוק (schluck).

Nickerchen

באנגלית- nap, אבל בעברית היא מזכירה את המילה לנקר (Lenaker) שמשמעותה להירדם באופן לא רצוני. מכירים את זה שהעיניים נעצמות לכם ואתם מתחילים להירדם בלי שליטה? זה נקרא לנקר!

ואחרון חביב-

Rieche

באנגלית- smell, בעברית- ריח (re’ach).

נחמד, לא?

אני נהנת לגלות את הדברים המשותפים בין שפות שונות!