Δωρεάν διαδικτυακή υποστήριξη εκμάθησης

Εκτός από τα μαθήματά μας, σας προσφέρουμε αωρεάν διαδικτυακή υποστήριξη εκμάθησης*. Οι γηγενείς και ειδικευμένοι γερμανικοί καθηγητές μας είναι διαθέσιμοι σε εσάς και σε άλλους συμμαθητές σας,

  • για να απαντήσετε στις ερωτήσεις σας,
  • να επαναλάβετε γραμματικές πτυχές ή
  • για να σας βοηθήσουμε με την εργασία σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε αυθόρμητα ανά πάσα στιγμή κατά τις αναφερόμενες ώρες και να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Μην διστάσετε και εκμεταλλευτείτε αυτά τα μαθήματα.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να μάθετε πολλά και να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σας.

Είμαστε πάντα εκεί για εσάς!

*From Monday to Saturday 1pm-4pm (CEST)