Kontakt

DeutschAkademie
Language School Vienna

Opernring 1, Stiege E,
1010 Vienna (1st District).
Administration in 1st floor

Tel : +43-1-585 73 13

E-Mail : info@deutschakademie.com

Opening hours

Monday to Thursday
10am - 7pm (CET)
Friday
10am - 3pm (CET)

German Course Blog

online-deutschkurs

Read about interesting course activities (more)

Free online german course

blog

Learn German online for free: Online German Course

Stupňový systém Nemeckej akadémie Viedeň: Kurzy nemeckého jazyka pre všetky stupne!

Stufenkarte-Deutsch-lernen

Moderné a uznávané učebnice zaručujú napínavý a rozmanitý kurz nemeckého jazyka. Naša jazyková škola vo Viedni ponúka 12 rozličných stupňov kurzov pre nemecký jazyk: kurzy nemeckého jazyka pre začiatočníkov, kurzy nemeckého jazyka pre pokročilých, prípravné kurzy na rakúsky jazykový diplom (ÖSD, napr. stredný stupeň nemeckého jazyka) alebo na certifikáty Goetheho Inštitútu.

Kurzy nemeckého jazyka pre začiatočníkov vo Viedni

V našom jazykovom ústave pre nemecký jazyk sa naučíte v základnom stupni s MENSCHENom, učebnicou z vydavateľstva Hueber.

A1(1)MENSCHEN A1-1
A1(2)MENSCHEN A1-2
A2(1)MENSCHEN A2-1
A2(2)MENSCHEN A2-2

Курсы немецкого языка средней ступени

V strednom stupni nemeckého jazyka sa učíte s SICHER!, učebnicou z vydavateľstva Hueber.
M1(1) a M1(2) = stredný stupeň nemecký jazyk 1 (2x1Mesiac)
M2(1) a M2(2) = stredný stupeň nemecký jazyk 2 (2x1Mesiac)
M3(1) a M3(2) = stredný stupeň nemecký jazyk 3 (2x1Mesiac)

B1(1)Aspekte neu B1 Lehr- und Arbeitsbuch, Teil 1
B1(2)Aspekte neu B1 Lehr- und Arbeitsbuch, Teil 2
B2(1)Aspekte neu B2 Lehr- und Arbeitsbuch, Teil 1
B2(2)Aspekte neu B2 Lehr- und Arbeitsbuch, Teil 2
C1(1)Aspekte neu C1 Lehr- und Arbeitsbuch, Teil 1
C1(2)Aspekte neu C1 Lehr- und Arbeitsbuch, Teil 2

Kurzy nemeckého jazyka pre vyšší stupeň vo Viedni

Vo vyššom stupni nemeckého jazyka zostavuje Váš učiteľ sám kurz nemeckého jazyka.

Stupne kurzov nemeckého jazyka na Nemeckej akadémii Viedeň

Stupeň

Študijné materiály

Cieľ kurzu

1A
Začiatočníci bez predbežných vedomostí, základný stupeň 1 (1 Mesiac)
MENSCHEN A1-1, HueberViesť a pochopiť najjednoduchšie rozhovory.
1B
Začiatočníci s predbežnými vedomosťami, základný stupeň 1 (1 Mesiac)
MENSCHEN A1-2, HueberPorozumenie jednoduchých každodenných rozhovorov. Myslieť nemecky.
2A
Základný stupeň nemecký jazyk 2 (1 Mesiac)
MENSCHEN A2-1, HueberJednoduché diskusie k rozličným témam.
2B
Základný stupeň nemecký jazyk 2 (1 Mesiac)
MENSCHEN A2-2, HueberVyjadrovať sa v zložitejších súvislostiach.
Stredný stupeň nemecký jazyk 1 (2 x 1 Mesiac)SICHER! B1 preklenovací kurzV tomto dôležitom stupni sa opakuje a prehlbuje základný stupeň. Máte teraz dobrý základ.
Stredný stupeň nemecký jazyk 2 (2 x 1 Mesiac)SICHER! B2 Hlavný kurz alebo naše podkladyTeraz sa jedná o detaily nemeckého jazyka.
Stredný stupeň nemecký jazyk 3 (2 x 1 Mesiac)SICHER! C1 záverečný kurz alebo naše podkladyZvyknete si na to, aby ste používali najdôležitejšie štruktúry nemeckého jazyka. Vaša slovná zásoba obsahuje okolo 3000 slov.
Vyšší stupeň nemecký jazyk 1 a 2 (2 x 1 Mesiac)naše vlastné podkladyPosledné obrúsenie: Môžete sa teraz zúčastniť plynulou nemčinou na rozličných diskusiách.

hospodárska nemčina a jazykové skúšky (ÖSD, Goetheho Inštitút, Univerzita Viedeň)

Nemecká akadémia Viedeň ponúka tiež kurzy v hospodárskej nemčine. Špeciálne v samostatnom kurze (súkromné vyučovanie) môžeme veľmi presne zohľadniť Vaše špeciálne potreby.

Pripravíme Vás radi na všetky jazykové skúšky a jazykové certifikáty Goetheho Inštitútu, ÖSD alebo Univerzity Viedeň. Viď FAQ (anglicky a nemecky). Tieto skúšky sa uznávajú vo všetkých krajinách sveta.

V Nemeckej akadémii Viedeň sa učíte nemecký jazyk podľa uznávaného stupňového systému. Celkovo existuje 12 rozličných stupňov kurzu nemeckého jazyka.