Kam s ní(m)?

Možná vám tahle otázka něco říká. Sice nejsem slamník, ale také je potíž „kam se mnou“.

Hledám si ve Vídni práci a není to popravdě vůbec snadné. Bez znalosti němčiny nelze předpokládat, že to snadné bude.

Už jsem absolvovala tři pohovory v němčině. Musím říct, že to zatím není nic příliš příjemného. Má znalost němčiny se pohybuje někde kousek nad úrovní A1. Považuji za veliký úspěch, že chápu, na co se mě potenciální zaměstnavatelé snaží ptát. Horší je to s mými odpověďmi, které okamžitě prozradí úroveň mých jazykových schopností.

Každý z pohovorů je velikou zkušeností. Zatím nebyl ani jeden úspěšný, ale jsem teprve na začátku. A jak mi neustále opakuje kdosi mně velmi blízký, je třeba k tomu přistupovat s nadhledem, nic neočekávat a brát to spíše jako příležitost mluvit německy.